Nyheter 2001:

Linux i skolen får 200.000 kr. av KUF.

25. september sendte prosjektleder Knut Yrvin inn søknad om støtte til et "forprosjekt for å sikre realistisk finansiering av utviklingsprosjektet skolelinux":

Søknad:

Vi søker om 200.000 kroner til et forprosjekt for å sikre realistisk
finansiering av utviklingsprosjektet Skolelinux som skal gi norske
skoler fri programvare på nynorsk og bokmål. 

Hvorfor:

Det finnes ikke brukerprogram på nynorsk som kan brukes i 
IKT-opplæringa fra de komersielle programleverandørene. Dette er en av 
grunnene til at Høle barne-, og undomsskule har fire års erfaring i
bruk av Linux forteller rektor Bj. Hugo Hansen. Skolen følger
læreplanen av 1997. Det er også lett å oversette nye programmer til 
nynorsk grunnet åpne programlisenser. Skolen sparer også 128.000 
kroner i året grunnet lave lisenskostnader, høy driftsstabilitet og 
forlenget bruk av datamaskiner.
Bjerke vgs (tidl: Linderud) sparer rundt 100.000 årlig på det samme. Vi
ser et besparingspotensiale på rundt 40 millioner pr. år på rundt 400
skoler. 

110 ordførere i nynorskkommuner og 463 rektorer har undertegnet på
nynorskoppropet 2000 med krav om nynorsk programvare og operativsystem.
Disse representerer alle partier, og i overkant av 600.000 personer som
enten bruker nynorsk, eller nynorsk like mye som bokmål. 

Målet må vere å kunna gi både nynorsk- og bokmålsbrukarane gode reiskap
til støtte for språkbehandling og tenlege informasjonstenester o.a. på
begge målformer.  S.meld. nr. 13:1997-98 (bestemt av flertallet: AP,
KrF, SP og SV)

Når:

Vi kommer til å gå inn for innstillingen til Læringssenteret om å 
skaffe programmer på nynorsk fra høsten 2002. Det ser ut til at unntaket blir
opphevet, sa Trond Giskes politiske rådgiver, Wegard Harsvik i en 
appell i Ålesund, melder Sunnmørsposten.

Hvordan:

Skolelinux-prosjektet skal kvalitetssikre programoversettelsene til
nynorsk og bokmål sammen med språkrådet. Prosjektet skal tilby lærebok 
i bruk av elektroniske dokumenter, og driftshåndbok. Det skal settes opp
en sentral driftsmodell som passer til firberskole-prosjektet, noe 
Linux er tilrettelagt for. Det skal utarbeides kursopplegg for
driftsansvarlige på skolen. 

Skolelinux-prosjektet er i dag et dugnadsprosjekt med 40
posjektmedarbeidere som startet 2. juli 2001. For sikre framtidig
utvikling og vedlikehold når ildsjelene i prosjektet har fått andre 
ting å brenne for, trenger vi en utredning av kostnader for å frikjøpe
enkeltutviklere, og oversettere, samt sikre grunnlaget for utvikling av
kurs og læremateriell for innføring og bruk av Skolelinux. Vi annslår 
at et forprosjekt vil ta i overkant av 200 timer til en timepris på 1000
kroner for å utvikle skikkelig prosjektspesifikkasjon, og 
prosjektsøknad til norske skolemyndigheter.

For Stiftelsen Linux i skolen: 

Knut Yrvin
Prosjektleder Skolelinux

4. oktober fikk vi svar fra KUF:Arbeidet med forprosjektet og skriving av prosjektrapport starter umiddelbart. Du finner rapporten her (forprosjekt.*):

http://developer.skolelinux.no/info/rapporter/.

For mere informasjon kan du kontakte en av rapportforfatterne, eller sende e-post til vår diskusjonsliste.

Styret, 4. oktober 2001.


[tilbake]