Årsmelding 2001:

Orientering fra styret i Linux i skolen, årsmelding for 2001.

2001 har vært et spennende og hektisk år for oss medlemmer i organisasjonen Linux i skolen. Organisasjonen ble stiftet 16. juli, om enn under noe udemokratiske forhold, og registrert i Brønnøysundregisteret 14. august. Siden da har oppslutningen vokst, ved årskiftet talte vi over 100 medlemmer, og aktiviteten rundt prosjektet Skolelinux har tatt helt av.

Det har desverre vært liten aktivitet i styret siden oppstarten. Vi har ennå ikke avholdt noe formelt styremøte og mesteparten av arbeidet har blitt utført av styreleder.

I løpet av høsten har vi arbeidet tett med Skolelinux-prosjektet. Vi fant etterhvert fram til en fornuftig ordning der Skolelinux-prosjektet organiseres som et prosjekt under Linux i skolen. En milepæl i Skolelinux-prosjektet var 4. oktober da vi fikk tildelt 200.000 kroner fra KUF for et forproskjekt for å sikre "realistisk finansiering av Skolelinux-prosjektet".

Innføring av pengeøkonomi i organisasjonen har skapt en del debatt rundt emnet. Det er bra. Vi har ennå ikke utarbeidet noen rutiner for håndtering av dette, noe som vil være en av de viktigste oppgavene for det nye styret. De 200.000 kronene vi fikk av KUF er øremerket forprosjektet, og pr. 31. desember hadde vi NOK 121.733,94.

Med vennlig hilsen
Morten Ingebrigtsen, styreleder for Linux i skolen


[tilbake]