Forslag til nye Vedtekter for Linux i skolen

Støttemedlemskap:

Innføre ny paragraf 3.4:

Støttemedlemskap kan innvilges av styret til bedrifter og
institusjoner som støtter organisasjonens formål og forutsetter
betaling av kontingent. Kontingenten er satt til NOK 5000 pr. år.
Støttemedlemmer kan ikke stille
betingelser for medlemskapet. Støttemedlemskap gir møte- og
talerett, men ikke stemmerett, på generalforsamling. Liste over
støttemedlemmer legges ut på organisasjonens websider.Kontrollkomite:

Innføre ny paragraf 7:

7.1 Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer.
7.2 Generalforsamlingen velger kontrollkomite for 1 år av gangen.