Tux


General-
forsamling 2003:

Regnskap 2002.

Originale regnskapspapirer er her.

Rapport fra kasserer:

Lis sin økonomi har vært og er sentrert rundt prosjekter. Lis sin oppgave er å forvalte midler som er kommet inn i prosjekter gjennom gaver og støtte, og se til at de brukes innenfor de rammer som gis.

I denne oppgaven må Lis basere seg på informasjon fra prosjektlederne, som utfører detaljstyringen av pengebruken. Det er en prioritet for Lis at ingen prosjekter går med underskudd, slik at Lis blir sittende igjen med forpliktelser som det er vansklig å få inn annen dekning for. Vi forbeholder oss retten til å benytte opp til 10% av et prosjekts middler til administrasjonskostnader. Dette dreier seg i hovedsak om regnskapsfører og revisor, men er også ment å være et sikkerhetsnett for Lis. Det er _ikke_ et instrument for overføring av middler mellom prosjekter.

I 2002 hadde Lis tre prosjekter:

Rapport for KUF

Denne ble ferdigstillt og revidert separat. Rapport er sendt departementet, og prosjektet er for alle formål avsluttet. Vi har en rest på ca. 3000,- som vil bli ført inn i Lis sin administrasjon hvis ikke departementet krever den tilbakebetalt. Det har de så langt ikke gjort.

Samisk med støtte fra KRD

Oversettelsen av KDE til Samisk ble startet i 2002 med støtte fra Kommunal og Regionaldepartementet. Dette prosjektet videreføres i 2003 med ytterligere støtte i sikte fra Sametinget.

Skolelinuxaktiviteter med støtte fra NUUG Foundation

Det meste av Skolelinux-prosjektets aktiviteter, slik som utviklersamlinger og CD-distribusjon, skjer med middler fra NUUGF. Dette har fortsatt frem til i dag, men denne finansieringen vil bli endret i form når Skolelinux oppretter mer formelle rammer rundt seg selv.

Regnskap for 2002, samt løpende oppdaterte transaksjoner finnes på http://www.linuxiskolen.no/okonomi


[tilbake]