General-
forsamling 2002:

Generalforsamling 2002 for Linux i skolen.

2. generalforsamling (årsmøte) for Linux i skolen ble holdt 3. februar 2002, kl. 14:00. Møtested var aulaen på Bjerke videregående skole (tidl. Linderud vgs).

Les møteprotokollen.

Saksliste for 2. generalforsamling:

  1. Konstituering.
  2. Orientering fra styret, årsmelding for 2001.
  3. Regnskap for 2001
  4. Ansvarsfrihet for styret.
  5. Valg av nytt styre.
  6. Opprettelse og utnevnelse av egen kontrollkomite og lovutvalg.
  7. Innføring av medlemskontingent.
  8. Støttemedlemmer i Linux i skolen. Vedtektspunkt?
  9. Nye vedtekter.

Sist endret 11. januar 2002.

Sakspapirer:

Sak 2: Årsmelding for 2001. Sist endret 2. februar 2002.
Sak 3: Regnskap for 2001
Sak 5: Valg av Nytt styre. Sist endret 15. januar 2002.
Sak 9: Forslag til nye vedtekter. Sist endret 12. januar 2002.

Styret.


[tilbake]