General-
forsamling 2003:


Tidligere
general-
forsamlinger:

2002
2001

Generalforsamling 2003 for Linux i skolen.

3. generalforsamling (årsmøte) for Linux i skolen ble holdt onsdag 16. juli 2003, kl. 12:00. Årsmøtet ble holdt i forbindelse med debcamp og skolelinux-samling ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo.

Du kan lese referatet her

Møtekomite: Morten Ingebrigtsen og Eivind Trondsen
Valgkomite: Morten Ingebrigtsen og Petter Reinholdtsen

Saksliste for 3. generalforsamling:

  1. Konstituering.
  2. Orientering fra styret - årsmelding for 2002.
  3. Orientering fra kasserer - regnskap for 2002
  4. Valg av nytt styre.
  5. Valg av ny kontrollkomite.
  6. Vedtektsendringer.

Sist endret 9. juli 2003.

Sakspapirer:

Sak 2: Årsmelding for 2002. Sist endret: 9. juni 2003
Sak 3: Regnskap for 2002. Sist endret: 14. juli 2003
Sak 4: Valg av Nytt styre. Sist endret: 25. juni 2003
Sak 6: Vedtektsendringer. Sist endret: 9. juli

Styret.


[tilbake]