Nyheter 2001:

Medlem nr. 100!

Linux i skolen har nå passert 100 medlemmer!

27. desember 2001.
 

Linux i skolen får 200.000 kr. av KUF.

Linux i skolen har fått innvilget søknad til KUF om 200.000 kr. til "forprosjekt for å sikre realistisk finansiering av utviklingsprosjektet skolelinux".

Les om saken her

Styret, 4. oktober 2001.

Knut Yrvin sender inn søknad til KUF om 200.000 kr til et "forprosjekt for å sikre realistisk finansiering av utviklingsprosjektet Skolelinux".

25. september 2001.
 

Lis registreres i enhetsregisteret.

14. august 2001.
 

Domenenavnene til Lis og Skolelinux registreres.

2. august 2001.
 

Skolelinux presenteres i Aftenposten med Petter Reinholdtsen, Knut Yrvin, Eivind Trondsen og Ragnar Wisløff.

Les om saken her

25. juli 2001.

Organisasjonen Linux i skolen stiftes. 

16. Juli 2001.
 

Ting begynner å ta av

Skolelinux-prosjektet har vind i seilene. Mellom 30 og 40 mennesker bidrar med utvikling og oversettelse.

Juli 2001.
 

Hjemmesidene til Linux i skolen opprettes.

Ole J. Starter arbeidet med hjemmesidene til Linux i skolen.

16. juni 2001.
 

E-postlisten linuxiskolen@vlug.sysedata.no opprettes.

12. juni 2001.
 

Morten poster ideen på om Linux i skolen på linux-faggruppa@ifi.uio.no.

Responsen er bra.

Mai 2001.
 

Linux i skolen i støpeskjeen.

Ole J. Utnes, Bernt Skarsholt, Morten Ingebrigtsen og Eirik B. Anonsen planlegger en felles nettportal for alt som har med Linux i den norske skolen å gjøre. Navnet blir Linux i skolen (Lis). Alle har arbeidet med Linux i skoleverket i en eller annen sammenheng.

Mai 2001.
 [tilbake]