Økonomi:
2001

Kontoutskrift 2001:

Forklarende tekst: Bokføringsdato: Rentedato: Ut av konto: Inn på konto:
Overføring innland NR. 40021
Fra Kirke-, utdann. og Forsk.
Talt dato: 09.11.01
09.11.01 09.11.01 200.000,00
Faktura Objectware.
Konsulentbistand forprosjekt
Uke 44-47.
27.12.01 27.12.01 79.360,00
Transaksjonskostnad 31.12.01 31.12.01 11,00
Renter 31.12.01 31.12.01 1.104,94
Saldo pr. 31.12.01: 121.733,94[tilbake]