Om Linux i skolen:

Manifest

Vedtekter

Bli medlem

Kontakt


Administrativia:

ěkonomioversikt

Styret

General-
forsamling

Om Linux i skolen:

Linux i skolen er en idealistisk medlemsorganisasjon som vil tilrettelegge for og informere om bruk av fri programvare i den norske skolen, f.eks. Linux og GNU .

Det finnes allerede flere prosjekter som arbeider med å bringe Linux inn i skolen i Norge. 

For å gi en samlet oversikt over dette arbeidet vil vi at Linux i skolen skal være en "paraply" som samler all informasjon om dette og bringer det videre via elektroniske fora som denne vevside, gjennom epostlister med mere. 

Les mer om dette i manifestet og vedtektene

Organisasjonen Linux i skolen ble stiftet 16. juli 2001. 

Registrering i Br°nn°ysundregistrene:

Linux i skolen er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 983 554 040.[tilbake]