Subject: Første 31 dager :)
Date: Fri, 3 Aug 2001 03:05:13 +0200
From: "Knut Yrvin" <Knut.Yrvin@objectware.no>
To:  <linuxiskolen@vlug.sysedata.no>

For 31 dager siden gjennomførte vi et oppstartsmøte for Linux i skolen på Objectware. Det var 13 frammøtte av 25 som hadde meldt seg som prosjektdeltakere. Invitasjon og prosjektplan ble på forhånd postet på aktuelle nyhetgrupper, og epost-lister.

Blant de frammøtte var St.Sunniva skolen, og Fagerborg vgs godt representert. Videre var det folk fra Opera, Linpro, IBM og Linuxlabs på møtet. Språkrådet meldte seg raskt for å kvalitetssikre norsk språk under arbeidet med oversettelsene. Heldigvis har en rekke skribenter og journalister meldt seg for å oversette programpakkene.

Vi gikk gjennom en skisse til prosjektplan, utviklingsmiljø og mål for prosjektet. Målet er å raskest mulig få lansert en testutgave av grafisk arbeidsmiljø med kontorprogram for Skolen på begge målformer. Skolelinux ble foreslått som navn på distribusjonen. Flere mente at vi ville trenge mer enn to konfigurasjoner. Det ble tre:

 - tynn klient
 - arbeidsstasjon (med eller uten nett, hjemme eller på skolen)
 - skoletjener (med news, LDAP, mail, bacup, brannmur)

Programvaren bygger på en Debian Linux-distribusjon fordi den er stabil, velprøvd, og lett å installere grunnet pakkesystemet.  Vi har innledningsvis valgt å satse på brukermiljøet KDE da det meste er oversatt til nynorsk. KOffice er kontorpakken som vi satser på
innledningsvis, men går raskt over på gnumeric, og abiWord. I tillegg vil vi trenge et integrert utviklingsmiljø (IDE) for databaser, og det er ønsket med et nett-publiseringsverktøy. Det skal skrives både hjelpetekster (der det mangler) og brukermanualer i tillegg til at menyene oversettes til norsk. På tjenersiden må vi ha brukeradministrasjon (LDAP), og vanlige Internett-tjenester.

Vi satte også i gang et arbeide med å finne ut hva slags programvare som er ønskelig og nødvendig i skolen. Dette arbeidet har ikke gitt de resultatene vi ønsker. Det offentlige ser ikke ut til å vite hva skolen trenger, og det offentlige har latt humla suse uten å følge opp
norsk lov, faglig begrunnede utredninger og lovvedtak på Stortinget om å sikre norsk språk i dataprogrammer. Forutsetningen om at læremateriellet skal være på nynorsk, og bokmål er ikke fulgt opp.

Med god hjelp av IBM og Tollef fra Opera fikk vi opp en CVS-tjener ca 10 dager etter prosjektstart. Det er også skrevet CVS-dokumentasjon. Skolelinux har per nå tre koordinatorer for hver sin del av prosjektet.

IBM stiller med CVS og bygg-tjener utover, og tjeneren skal flyttes til Universitetet i Oslo i løpet av August. Som jeg har sagt til
pressen, vi vil trenge mye testing før vi kan si at vi er fornøyd. Det er en forutsetning at språket kan godkjennes av Norsk språkråd.

- Språklig koordinering: Herman Robak
- Systemprogramvare: Petter Reinholdsen
- Konfigurasjon: Tollef Fog Heen
- Prosjektleder og talsperson: Knut Yrvin

* Rolledelingen og prinsippet om gjørokrati er vedtatt for å sikre gjennomføring av prosjektet, og forhindre byråkratisering og gjentakende debatter lenge etter beslutninger er fattet.

* Testing av distribusjonen er en avgjørende aktivitet for prosjektdeltakerne. For oss er stabilitet det viktigste, ikke ny funksjonalitet som svekker, eller krasjer programmer.

* Vi skal støtte nynorsk, samisk og bokmål med kvalitetssikring av språkrådet.

I de to siste ukene av juli er Skolelinux omtalt, eller fått daglige presseoppslag i alle riksmedier. Det har også vært TV-reportasje med Mållaget, og radiointervju på P3.

En rekke skoler har meldt sin interesse, og vi fikk nærmest pålegg om å samarbeide med Linderud vgs fra rektor på den skolen. Vi har følere ute i Møre og Romsdal. Vi vet at vi har med oss Fagerborg, og en del andre skoler som er sultne på gode Linux-løsninger og vil være med i testperioden.

Nittedal kommunestyre har vedtatt at skolene skal ta kontakt med Linderud for å lære hvordan en sparer penger, og sikrer norsk språk i datasystemene.

Petter og undertegnede har vært å snakket med Dataamatørforeningen. De stiller med testlokaler utover høsten. Her vil vi trenge finansiering til leie av breibånd (ADSL).

Eivind og undertegnede har hatt møte med Fiberskoleprosjetet. De har en del ønsker for å sikre fjernadministrasjon av skoletjeneren når skolene får 100Mbit, eller 1Gbit fiber. Innledningsvis har Fiberskoleprosjektet fått bevilget 5 millioner kroner, og Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet presser på for å få utbygging av skolenettet. Fiberskoleprosjektet er interessert i Skolelinux som et av hovedalternativene for skolene.

Trustix har ring og vil hjelpe til med fjernadministrasjonsdelen av skoletjenere i Skolelinux-pakka.

Følgende domener er sponset av
Initio IT-løsninger
Linpro
Goggen

- skolelinux.no
- skulelinux.no
- skuvlalinux.no
- linuxiskolen.no
- linuxiskulen.no

Nye prosjektdeltakere melder seg daglig.  Alt ligger nå til rette for at vi skal lykkes. Nå er det om å gjøre å hjelpe til der det er behov. Vi trenger alle ledige hender for å få på banen første test-utgave i midten av August.

Av Knut Yrvin 03.08.2001