Styre-
medlemmer

Styremedlemmer:

Styret valgt på generalforsamlingen 3. februar 2002. Nestleder, sekretær og økonomiansvarlig valgt på første styremøte.

Styreleder:
Morten Ingebrigtsen
Fredbos vei 53
1383 Asker
E-post: morteni@skolelinux.no
Tlf: 91314440

Nestleder:
Thomas Gramstad
E-post: thomas@ifi.uio.no

Sekretær:
Magni Onsøien
E-post: magnio-lis-styret@initio.no
Tlf: 92810269

Økonomiansvarlig:
Eivind Trondsen
Skogfaret 57A
1344 Haslum
E-post: eivind@skolelinux.no

Styremedlem:
Johan Isak Siri
Mattaluoppal
9520 Kautokeino
E-post: johanis@start.no
Tlf: 99038344

Styremedlem:
Bjarne Hugo Hansen
Skaret 15
4308 Sandnes
E-post: hugo.hansen@sandnes.kommune.no

Styremedlem:
Eva Marie Meling Mathisen
Marselis gate 24
0551 Oslo
E-post: evam.mathisen@nynorsk.no

Vararepresentant:
Klaus Ade Johnstad
Hedmarks gata 9
0658 Oslo
E-post: klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no
Tlf: 93869567

Vararepresentant:
Frode Jemtland
Ebbellsgate4
0183 Oslo
E-post: frode.jemtland@skolelinux.no

Vararepresentant:
Gunhild Lurås
Solørgt. 5
0658 Oslo
E-post: gluras@c2i.net


[tilbake]