1. styremøte:

1. styremøte:

Møtekomite:

Morten Ingebrigtsen (styreleder)

Frister:

Frist for forslag til saker som skal tas opp på 1. styremøte er fredag 22. mars 2002.
Frist for forslag til endringer, vedtak og motforslag er søndag 7. april 2002.
Endelige forslag for avstemming er lagt ut fredag 5. april 2002.
Frist for stemmegiving er søndag 14. april.

Referat:

Referat fra styremøtet ligger her: Referat

Saksliste:

Sak 1-2002: konstituere styret.
Valg av:
- Nestleder
- Økonomiansvarlig
- Sekretær

Forslag: følgende personer utnevnes for de ulike vervene:
Nestleder: Thomas Gramstad
Økonomiansvarlig: Eivind Trondsen
Sekretær: Magni Onsøien

Sak 2-2002: Gjennomgang av rutinene for styremøter.

Disse er under utarbeidelse og ligger her: rutiner for styremøter.

Forslag: Rutinene vedtas slik de er.

Sak 3-2002: Forespørsel til Målungdommen om en representant til styret

Styreleder Morten Ingebrigtsen har sendt forespørsel til Styret i Målungdommen om de stiller med representant til styret. Vi kan ikke forvente at denne forespørselen blir behandlet før avslutningen av første styremøte.

Da vi ikke fikk sendt forespørsel til Målungdommen før deres årsmøte, i hht. vedtak på Årsmøtet til Linux i skolen, sender vi forespørsel til styret i Målungdommen slik at de har mulighet til å utnevne representant til styret i Linux i skolen.

Forslag: (a) Vi fullfører konstituerende styremøte uten representant fra Målungdommen og (b) vi lar styret i Målungdommen utnevne representant til styret i Linux i skolen.

Sak 4-2002: Grov arbeidsplan fremover...

Som skissert på styrets førsteside og slik det har kommet frem på diskusjoner på styrets e-postliste er det en god del oppgaver å ta fatt på. Så snart som mulig etter dette styremøte fordeler vi disse oppgavene mellom oss. Vi håper entusiasmen ikke avtar, men at vi fortsatt har masse idealisme og pågangsmot til å gyve løs på disse oppgavene :-)

Forslag: La oss gå løs på oppgavene med friskt mot og masse, sprudlende energi ;-)


[tilbake]