Styremøte Skolelinux 08.12.03


Sted: Akershus fylkeskommunes lokaler, Oslo


Fremmøtte:

Markus Gamenius,

Gunhild Lurås,

Ragnar Wisløff,

Frode Jemtland,

Klaus Ade Johnstad.

Hugo Hansen kom litt forsinket

Thomas Gramstad kom også noe forsinket


Nina Sundqvist var invitert som obeservatør


Ragnar Wisløff ble valgt til refrent

Nina Sundqvist ble valgt til møteleder.


Møtet satt 1815

Ingen har kommentarer til dagsorden, sakslisten ble vedtatt.


Markus redegjør for punkt 5: økonomi. Vi har 19KNOK mer enn han trodde pga mva-refusjon. Det står ca. 16 KNOK på konto. Ragnar framhevet at vi ikke kan bruke mer penger enn de vi har. Markus mente det er mulig å skaffe finansiering for ytterligere prosjekter, og har satt opp en ønskeliste:


ca. 20.000.- til 3 brannmurer og to servere

ca. 30.000.- til den samlingen vi skal avholde i januar

ca. 10.000.- til deltagelse i på WSIS i Geneve

21.000.- til samisk

Skolelinux er av de samiske oversetterne bedt om å forskuttere den delen av det av Samtinget bevilgede beløpet som er utestående. Betingelsene fra Sametinget var at halvparten av beløpet blir utbetalt når arbeidet er ferdig. Dette utgjør kr 125.000. Thomas Gramstad går gjennom avtalen, og ber Sametinget primært, NUUGF sekundært om å garantere for 125KNOK. Skolelinux kan utbetale beløpet, men bare dersom et eksternt organ garanterer. Han snakker med Børre Gaup om bekreftelse på at Sametinget faktisk vil betale de resterende pengene. Skolelinux har ingen midler som gjør at organisasjonen kan fungere som bank.

En spesifikk søknad fra Børre Gaup om deltagelse på en urbefolkningskonferanse i Finland er ikke spesifisert mht beløp. Søknaden kan derfor ikke behandles, selv om styret ser at det kan være positive virkninger av en slik deltagelse.


Brannmur og servere er bestilt og kommer. Forutsetningen er at NUUGF betaler for kostnadene ved dette utstyret, i første omgang. Markus har bestilt utstyret under denne forutsetningen. Dette vil spare oss for mye tid ved utviklersamlinger. Han tar kritikk for at beslutningen ikke er fattet av styret. Ingen realitetsbehandling av saken.


UFD har indikert at de vil tildele 1 MNOK til stordrift-prosjektet. Men en ny søknad må leveres, Nina skal i møte med dem 9. januar 2004.


Styret diskuterte mulige måter å få inn penger til organisasjonen:


Medlemsskap: skoler og bedrifter kan melde seg inn. De vil kunne nyte godt av en innkjøpsordning som Skolelinux forhandler fram med ulike leverandører. Nina er i ferd med å ringe rundt til alle registrerte testskoler, hennes vurdering er at disse kan være villige til å betale for å være medlemmer.


Lønn fra NUUGF til Finnarne Johansen betales til Skolelinux. Hans lønn betales istedet av Skoleetaten i Oslo som konsulent for Ulsrud VGS.


Hvordan kan vi få en kommune eller sett med skoler til å betale for en utviklersamlinger?

Det er et tveegget sverd å dra på sponsede samlinger. Tidligere erfaring fra Time er at det blir brukt nesten all tid på installasjon, drift, administrasjon av studenter og kursing – nesten ingenting på utvikling. Det krever en annen planlegging av slike samlinger, der man isolerer de som skal utvikle og oversette slik at disse kan gjøre det de skal. Det bør settes opp en kontrakt der vi ikke garanterer for noe som helst, betales ikke tilbake. Det må stilles krav til infrastruktur på skolen som skal installeres, slik at vi ikke blir stående med problemer som ikke er mulige å løse på stedet uten at det gjøres store inngrep i systemet. Poeng at vi skal søke å få spredd Skolelinux i distriktene? Skal det til og med koste noe? Kanskje et medlemsskap i Skolelinux.


Vi anmoder om at mulige plasser for utviklersamlingen i Trondheim sjekkes ut av dem på stedet. Anmoder om at servere kommer til oss på forhånd. Senere kan vi komme på tur til stedet dersom skolen/kommunen bestemmer.


Trenger en standardavtale som kan benyttes i denne sammenhengen.


Medlemsskap fra skoler og andre interessenter. Nina ringer hver eneste testskole, 55 registrerte. Responsen er god, hun vurderer det dithen at de er villige til å betale litt for å være med. Poengteres at det er frivillig, ikke noe press å melde seg inn.


Betaling for bruk av Skolelinux-navnet og logoen for firmaer, i markedsføringsøyemed. Det kan være at 2,5KNOK er litt lite, men det må ikke settes så høyt at ingen vil betale. In/out bruker allerede logoen i markedsføringsøyemed. Linuxlabs bruker også logoen på sitt nettsted, selv om den er godt gjemt. Linpro bruker ikke logoen. Nina snakker med In/Out og ber dem om å klargjøre sitt forhold til bruken av SLX-logoen. Kan være løsning å si at kommersielle medlemmer skal betale dobbelt medlemsskap.

Enkeltskoler: 2.500 NOK

Alle andre: 5.000 NOK, dette inkluderer bruk av logoen og navnet i markedsføringsøyemed.


Godkjenning av hardware:

Vi venter med dette. Det er for ofte endringer i maskinvare og software som gjør at det vil være vanskelig å stå inne for vurderinger av slike godkjenninger.


Reklame på hjemmesider:

Ikke ønskelig.


Andre muligheter for å søke støtte?

Kan man søke som ungdomsorganisasjon? Må tilfredsstille en del spesifikke krav. Thomas kan sende betingelsene til styret.


Mulighet for å sponse O'Reilly Bookshelf slik at utviklerne får tilgang til viktige bøker. Kan vi framme dette som en konkret mulighet for å sponse oss? Muligheter er LinuxMagasinet og IBM, HP og andre leverandører.


Ordensregler for epostlister.

Frode redegjør for regler. Hvilke regler gjelder, hva vil vi med dem og hvilke regressmuligheter har vi.

Ingen flamewars

Ikke useriøst inntrykk

Ingen skal føle seg uønsket eller trakassert

Ikke skremme bort noen, særlig nybegynnere.

Særlig linuxiskolen og bruker-listene skal være strengt regulert.


Reglene som foreslås av Frode: Et antall ganger med tilsnakk fra styret, deretter suspensjon. De detaljerte reglene slik han foreslår dem sendes styrelista.


Inhabilitet

Vanskelig å ha en sammensetning av styret, i et så lite miljø, der man ikke har kryssende interesser fra tid til annen. Både den som har en mulig interessekonflikt og andre som mener at noen har det skal kunne gi melding til styret om dette. Det er viktig at alle er åpne om hvilke mulig kryssende interesser som kan finnes.


Ulandssatsing

Polen, Latvia. Mulig å bruke Skolelinux i u-land. Forklaring av hvorfor Markus og Mikael drar til WSIS.


Brussel i februar: En mulighet for å profilere SLX på samling med andre skoleprosjekter.


Webpublisering

Noe må gjøres med nettstedet. Det oppfattes som rotete og vanskelig å finne fram på. Rune skal kjenne en utvikler av Plone, som også skylder ham en tjeneste. Er Plone riktig løsning? Sikkert like bra som noe annet. Vi sjekker ut Plone, installeres som virtuell host på d.s.n. Skal primært erstatte www.skolelinux.no, men det er muligens snart på tide å slå sammen flere av domenene/sitene.


Roller

ISMB (regnskapsfirmaet) får endel fullmakter til å betale små regninger. Vi har ingen økonomiansvarlig, men trenger det muligens allikevel.

Hvilke roller trenger vi? Er vi for tradisjonelt organisert? Markus har for mange av oppgavene, det må delegeres bedre.

Nina går gjennom organiseringen av Skolelinux-komplekset. Det er forvirrrende for utenforstående. Skolelinux har godt av å få vist fram flere ansikter.Innkjøpsordning

Skal Skolelinux lage en slags innkjøpsordning for medlemmer der disse kan tilbys billigere utstyr? Ulike oppfatninger av om det er en fordel for organisasjonen å ha bindinger mot enkelte distributører og leverandører. Mange skoler er ikke i stand til å forhandle egne priser. Ikke vedtatt.


Testing av SLX 1.0

Slippes 1. april.

Dokumentasjonen må være ferdig til dette. Mye mangler eller er utdatert. Klaus vil gjerne gjøre noe med dokumentasjon på vegne av styret. Han er herved utnevnt til dokumentasjonsansvarlig.


Stillingsdefinisjon: Alle skriver sin egen stillingsbeskrivelse og sirkulerer på lista.


Neste møte avholdes ca medio januar. Dette blir et epostmøte.