Styremøte 12 mars, 2004


Møtet ble avholdt som nettmøte.
Budsjett

Årets budsjett har blitt vedtatt med 4 mot 2 stemmer.Inntektsmodell for Skolelinux

Vi går inn for å få utformet en inntektsmodell for Skolelinux som sikrer en stabil økonomi i fremtiden. Dette ble enstemmig vedtatt.


Her er det bra hvis folk kommer med ideer!Varemerkeregistrering av Skolelinux

Alle er for at vi varemerkeregistrerer Skolelinux.

5 er for å kun registrere bokmålsnavnet, 1 er for å registrer begge målformer og det samiske

navnet. Argumentene for å kun registrere Skolelinux (bokmålsformen) er at vi sparer en del penger på dette og at det tross alt er dette navnet som blir brukt.Fæst

Vi har bestemt oss for å holde en fest lørdag 27 mars, og vi dekker reise for partnere i tillegg til utviklere. Dette ble avgjort med 5 stemmer mot 1.


Når det gjelder drikke og mat var flertallet for at vi dekker mat med litt drikke, i tillegg til velkomstdrink, for alle deltagerne.


Nina tar hånd om fæsten.Styreleder = Prosjektleder for Skolelinux

Den som er styreleder i Skolelinux er synonym med prosjektleder for Skolelinux. Dette ble avgjort med 5 stemmer for og en blank.Medlemspriser

Vi har enstemmig besluttet å forandre på medlemsavgiften slik at kommersielle aktører betaler min. 5.000.-/år og andre betaler min.

2.500.-/år for å være medlemmer av Skolelinux.

Vi har også enstemmig avgjort at vi må lage noen retningslinjer for hvem som er kommersiell og hvem som ikke er det.Sivilarbeider

Vi har enstemmig besluttet å anmode SLX-Debian-Labs om å ta inn en sivilarbeider. Vi ønsker at dette blir Morten Werner Olsen.Tidsfrist for innsending av reiseregninger

Vi setter en tidsfrist på tre uker for å sende inn reiseregninger etter samlinger o.l. (4 var for tre uker, 2 var for 14 dager). Det betyr at man må sende inn sin reiseregning innen tre uker.

Vi avgjorde enstemmig at Skolelinux har 14 dager på seg, etter at regningene er sendt inn, på å betale ut til deltagerneAlle reiseregninger skal settes opp på et standard skjema

Styret var enstemmige i at alle reiseregninger skal sendes inn sammen med et standard skjema som vi legger ut på styret sinne sider. Vi får

dette skjemaet fra vår regnskapsfører.Referent var

Markus Gamenius