Styre-
medlemmer

Styremedlemmer:

Styret valgt på generalforsamling 16. juli 2003. Nestleder, sekretær og økonomiansvarlig valgt på første styremøte.

Styreleder:
Markus Gamenius
Korpåsen 83b
1386 Asker
E-post: markus@gamenius.net
Tlf:

Nestleder:
Ragnar Wisløff
Gamle Røykenvei 23B
1386 Asker
Mobiltlf: 90 89 41 52
E-post: ragnar@skolelinux.no

Sekretær:
Thomas Gramstad
E-post: thomas@ifi.uio.no

Styremedlem:
Rune Nordbøe Skillingstad
Ulstadløkkveien 18
NO-7042 Trondheim
Mobil: 970 25 174
E-post: rune@skillingstad.no
PGP-nøkkel: 0xB4C64517

Styremedlem:
Klaus Ade Johnstad
Bøgata 17
0655 Oslo
E-post: klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no
Tlf: 93869567

Styremedlem:
Mikael Snaprud
E-post: mikael.snaprud@hia.no

Styremedlem:
Gunhild Lurås
Solørgt. 5
0658 Oslo
E-post: gluras@c2i.net

Vararepresentant:
Frode Jemtland
Karl Staaffsvei 41
0665 Oslo
E-post: frode.jemtland at skolelinux.no

Vararepresentant:
Bjarne Hugo Hansen
Skaret 15
4308 Sandnes
E-post: hugo.hansen@sandnes.kommune.no

Vararepresentant:
Gjermund Skogstad
E-post: utad.skogstad@c2i.net


[tilbake]