Styremøte Skolelinux

Dato: 9. februar 2004

Sted: IFI, Oslo


Tilstede: Markus Gamenius, Klaus Ade Johnstad (en time), Frode Jemtland, Rune Nordbøe Skillingstad, Thomas Gramstad, Ragnar Wisløff


Referent: Ragnar Wisløff


Agenda: Rollefordeling


Referat:


Styret ønsket av ulike årsaker å avgrense og spesifisere roller blant de sentrale aktørene i prosjektet.


Formelt sett er styret i Skolelinux oppdragsgiver for de ansatte i SLX Debian Labs, derfor kan det også gi regler for hvordan oppgaver skal fordeles.


Vi ser at framdrift og verifikasjon av kvalitet i Skolelinux-distribusjonen er av den største viktighet både i den nærmeste framtid og tiden etter at versjon 1 er sluppet, derfor er dette vektlagt i fordelingen av oppgaver.


Oppgave

Person

Dokumentasjon og testing

Knut Yrvin

Kvalitetssikring av distribusjonen og dokumentasjonen

Knut Yrvin

Dokumentasjon av intern aktivitet

Knut Yrvin

Gi offisielle uttalelser om Skolelinux

Nina Sundqvist

Holde foredrag eksternt

Nina Sundqvist

Være kontaktpunkt for avtaler med eksterne leverandører og partnere

Nina Sundqvist

Søknadsskriving og finansiering

Nina Sundqvist

Lobbyvirksomhet overfor organisasjoner og offentlige instanser

Nina Sundqvist

Salgsvirksomhet overfor prospekter som selv melder seg

Nina Sundqvist

Openoffice.org-aktiviteter

Nina Sundqvist

Tilfredsstille krav om å tjene penger framstilt av Staten

Knut Yrvin

Skaffe omtale om Skolelinux i media

Nina Sundqvist