Referat fra det tredje styremøtet i "Linux i skolen",

ferdig 25/11-03


Dette møtet ble litt forsinket, da jeg hadde litt for mye å gjøre slik at sakene som det skulle stemmes over kom ut mer enn en uke for sent. Det neste som forsinket møte var at flere styremedlemmer ikke stemte inne fristen. Jeg valgte å vente litt slik at vi fikk inn stemmer fra alle styremedlemmer, med et unntak. Her stemte en vararepresentant isteden.


Neste møte vil bli avholdt i Oslo, i starten av desember. Dato er ikke avgjort, men vil bli det i løpet av denne uken (uke 48). Fristen for å levere inn saker til dette møtet er satt til 1/12, med andre ord rett før møtet, men det må bli slik da vi er i tidsnød.


Dette var det vi avgjorde ved avstemmingen:


Økonomi

Vi overlater den daglige driften av det økonomiske til ISM A/S som en prøveordning for et år. Hvis det blir for dyrt går vi tilbake til å ha en egen økonomiansvarlig. På denne måten får vi frigjort en av styrmedlemmene til andre oppgaver.


Navn

Fra og med i dag forsvinner "Linux i skolen" og vi heter, i likhet med vårt prosjekt, Skolelinux. Vi håper med dette å begrense forvirringen blant dem som ikke kjenner vår organisasjon.


Medlemmer av Skolelinux

Fra nå av kan bedrifter og offentlige etater/institusjoner bli medlemmer av Skolelinux. Dette koster penger og kontingenten settes til 2.500.-/år. Denne skal betales innen 1

januar hvert år. Bedrifter eller den offentlige etaten/institusjonen betaler for et halvt år hvis

innmeldingen skjer etter inn 1 juni. Når man melder seg inn får man en regning på fullt eller halvt beløp, som må betales innen 40 dager (så lang frist er vanlig i kommuner).


Personlig medlemskap skal fortsatt være gratis, og de som er medlemmer i "Linux i skolen" vil selvsagt automatisk være medlemmer i Skolelinux.


Anbefaling av hardware

Vi kommer til å starte en ordning der vi kan anbefale utstyr (spesielt servere). Om vi skal si at vi anbefaler, eller at det er "testet med Skolelinux" får vi se nærmere på. At vi må være forsiktige med ordlyden, slik at vi ikke kommer i trøbbel er en ting flere har påpekt. Vi må derfor være nøye med ordlyden på nettsiden der vi presenterer dette utstyret.


Ragnar, Klaus, Frode og jeg skal sette dette i "produksjon", og vi må utlyse en konkurranse om hvordan et "Skolelinux" merke skal se ut.


Å få utstyr testet/anbefalt av Skolelinux skal koste penger, og hele summen går til Skolelinux. For å lette denne typen tester skal vi sette en studentgruppe i gang med å lage et testsystem for oss.


Innkjøpsavtale

Her var styret delt på midten på de fleste av punktene. Det enste som det var flertall for var at en eventuell innkjøpsavtale skulle gjelde for utstyr testet av oss. Men jeg tror vi skal ta opp denne saken en gang til på møtet nå i desember, da det egentlig ikke var flertall for hverken det ene eller det andre. Med andre ord opplever jeg denne saken som uavklart og at den flyttes til neste møte.


Finansiering

Vi er enige om å nedsette en gruppe som skal jobbe med ulike løsninger for å forbedre vår økonomi. En bonus er at vi på sikt kan bli litt mindre avhengige av NUUG-Foundation, noe som også de (Vidar Bakke) ønsker.


Finansiering av samisk oversettelse

Når det gjelder å eventuelt mellomfinansiere dette prosjektet er det vedtatt at vi må gå litt dypere inn i problemet før vi avgjør noe som helst. Dette blir en sak på neste møte.


Oppførsel på e-postlistene til Skolelinux

Det har blitt avgjort at Frode setter opp forslag til regler som skal gjelde på våre e-postlister. Disse må selvsagt (som flere har påpekt) godkjennes av styret før de trer i kraft. Det hadde derfor vært ønskelig om Frode kunne ha forslaget ferdig til møtet i desember, slik at vi kunne stemme da.


Jeg oppfordrer Frode til å diskuterer med Thomas, da han har flere gode ideer rundt temaet. Ta også med at vi har bestemt følgende:

-Styremedlemmer kan advare "urokråker"

-De kan stenges ute (kanskje modereres) i 3 måneder


Møteleder til neste møte

Rune er valgt som møteleder på neste styremøte. Jeg kommer til å foreslå at vi lar Nina lede møtet i desember, så tar Rune det påfølgende. Men dette stemmer vi over på i starten av møtet i desember. Jeg tror det vil være en fordel med en "ekstern" møteleder, da vi kommer til å ha dårlig tid. Mitt forslag vil være Nina Sundquist. Dette er selvsagt ikke fordi jeg tror Rune ikke klarer jobben, men fordi jeg vil at han skal kunne konsentrere seg om sakene fremfor å måtte holde orden på alle andre.Referent og møteleder har vært Markus Gamenius