Styret:


Styre-
medlemmer


Styremøter:

Rutiner

1. styremøte
2. styremøte
3. styremøte

Styrets sider:

Hei alle sammen.          13. februar 2002

Ja, da er det bare å ta fatt på oppgavene som ligger
og venter på oss i styret :-)

Det viktigste i første omgang er å bygge opp en
handlekraftig organisasjon som kan håndtere de
utfordringer og oppgaver vi i Linux i skolen
(forhåpentligvis) vil møte i nær framtid.

Skolelinux-prosjektet (http://www.skolelinux.no) har
hatt en voldsom fremgang og publisiteten rundt
prosjektet har vært stor. Vi begynner imidlertid å se
at de administrative oppgavene øker og vi klarer ikke
å holde tritt med denne utviklingen. Med innføring av
pengeøkonomi i organisasjonen vil det også stilles
krav til rapportering og innsyn. Vi må derfor få satt
opp fornuftige rutiner for håndtering av dette. Vi må
også se på muligheten for å få satt sammen et
sekretariat som kan ta seg av det administrative. Til
dette kan vi kanskje engasjere sivilarbeidere. Hittil
har denne funksjonen stort sett blitt ivaretatt av
Knut Yrvin, prosjektleder for Skolelinux-prosjektet,
og meg, men vi har ikke kapasitet til å ta unna alt.

Så her kommer en liten TODO-liste. Den blir nok
utvidet etterhvert.

* Styremøte:
 - konstituere styret. Velge:
 --- nestleder
 --- sekretær
 --- økonomiansvarlig
 - Fordele oppgaver
 - Kontakte Norsk Målungdom ang. representant til
  styret i Linux i skolen
 - Melding til Enhetsregisteret

Dette bør vi få gjennomført så snart som mulig. Da
styremedlemmene bor relativt spredt bør vi finne en
løsning der vi kan avholde styremøtene via nettet.
Thomas, hadde ikke du noen ideer hvordan vi kan
organisere dette?

* Skolelinux i kommersiell sammenheng:
 - Varemerking
 - Lisensiering
 - Støttemedlemmer
 - Sponsing
 - etc.

Skattefradrag for gaver/støtte: organisasjonen må
registreres på liste hos Fylkeskattekontoret. Maks 10%
av omsetning over 10.000 NOK.

* Egen postadresse for Linux i skolen.

* Sekretariat...

* Rutiner for håndtering av økonomi i 
 organisasjonen.

* Innarbeide ordning med kontrollkomite i 
 vedtektene.

* Engasjere sivilarbeider
 - for administrative oppgaver i Linux i skolen
 - for tekniske oppgaver rundt Skolelinux

* M.m....


--
Mvh.
Morten Ingebrigtsen
Styreleder, Linux i skolen


[tilbake]