General-
forsamling 2002:

Forslag til nytt styre for Linux i skolen.

Forslag til styresammensetning:

Styret består av styreleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Dette er tatt med som punkt i vedtektene.

Innstilt til styret er følgende personer:
Styreleder: Morten Ingebrigtsen
Styremedlem: Johan Isak Siri
Magni Onsøien
Thomas Gramstad
Varamedlem:


[tilbake]