Økonomi 2002:

 
Økonomi:

 2001

Bankkonto:

Linux i skolen har Foliokonto i DNB.

For kontonummer kontakt styret.

Kontoutskrift 2002:

Forklarende tekst: Bokføringsdato: Rentedato: Ut av konto: Inn på konto:
Overføring fra 2001 01.01.02 01.01.02 121.733,94
Overføring innland til
Morten Ingebrigtsen Totalkonto
31.01.02 31.01.02 15.000,00
Uttak kontanter, DNB Linderud 01.02.02 01.02.02 20.000,00
Innskudd kontanter, DNB Asker 05.02.02 05.02.02 9.155,00
Overføring innland fra
Morten Ingebrigtsen Totalkonto
05.02.02 05.02.02 8.473,00
Faktura Objectware.
Konsulentbistand forprosjekt
Uke 48-52.
06.02.02 06.02.02 19.220,00
Saldo pr. 06.02.02: 85.141,94[tilbake]